CÔNG VIỆC

– Tiếp cận, trao đổi với khách hàng để lên kế hoạch triển khai dự án
– Tổ chức triển khai thực hiện dự án
– Kiểm soát đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án đúng theo kế hoạch
– Kiểm soát yêu cầu thay đổi của khách hàng
– Định kỳ phân tích tình trạng của dự án và đưa ra giải pháp và hành động cần thiết
– Định kỳ báo cáo tình trạng dự án cho cấp trên theo quy định của công ty.

YÊU CẦU

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Quản lý dự án
– Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện dự án tốt
– Có kỹ năng quản lý thành viên, quản lý thời gian và nguồn lực, quản lý thay đổi tốt
– Có khả năng giải quyết các vấn đề của dự án tốt
– Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan khác nhau bao gồm cả nội bộ và khách hàng
– Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh với khách hàng nước ngoài
– Có một nền tảng kỹ thuật là một lợi thế.

PHÚC LỢI

– Lương hàng tháng: Up to $1,500
– 13 tháng lương
– Xét tăng lương 1 năm/lần
– Thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng dự án
– Thưởng theo dự án và theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty
– Có đầy đủ chế độ BHXH và Y tế, thai sản theo quy định
– Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ hè hàng năm
– Có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho key member và cam kết lâu dài với công ty.

CONTACT

– Email: Hr@ninasoft.com